Basic informations:

Kolorowanki dla dzieci | O serwisie

Kolorowanki dla dzieci | Malowanki do wydruku

kolorowanki dla dzieci,malowanki dla dzieci


Text on your page:

kolorowanki malowanki dla dzieci prawa do zamieszczonych na tej stronie kolorowanek posiada firma: arnika. kopiowanie i drukowanie jedynie dla u?ytku domowego. rysunki do naszego serwisu wykonali: anna nowak magdalena wegner kontakt: [email protected] reklama: nasz serwis nale?y do sieci reklamowej firmy w sprawie zamawiania kampanii bannerowych prosimy o kontakt z: dzia? sprzeda?y agencyjnej - obs?uga dom?w mediowych i agencji reklamowych tel. +48 22 211 33 88 [email protected] dzia? sprzeda?y bezpo?redniej - obs?uga klient?w bezpo?rednich tel. +48 22 211 33 70 [email protected] dzia? projekt?w specjalnych - obs?uga klient?w bezpo?rednich i agencji reklamowych tel. +48 22 211 33 66 [email protected] idmnet ? internetowa sie? reklamowa ul. jubilerska 10 00-939 warszawa www.idmnet.pl polityka ciasteczkowa ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz r?ne strony w internecie. ciasteczko zazwyczaj zawiera nazw? strony internetowej, z kt?rej pochodzi, „d?ugo?? ?ycia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer s?u??cy do identyfikacji przegl?darki, z jakiej nast?puje po??czenie ze stron? internetow? zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (dz. u. z 2004 r. nr 171, poz. 1800) informujemy, ?e podmiotem zamieszczaj?cym na pa?stwa urz?dzeniu ko?cowym pliki cookies jest operator serwisu arnika magdalena wegner z siedzib? pod adresem plac 1905 roku 1/32 w warszawie. pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mog? by? r?wnie? przez wsp?pracuj?cych z operatorem reklamodawc?w oraz firmy oferuj?ce statyskuki. pliki cookies przechowywane b?d? w celu prowadzenia statystyk, kt?re pomagaj? nam ulepsza? serwis, oraz dopasowania reklam do pa?stwa zainteresowa? w jaki spos?b mo?esz zmieni? ustawienia dot. ciasteczek albo je usun??? w wielu przypadkach oprogramowanie s?u??ce do przegl?dania stron internetowych (przegl?darka internetowa) domy?lnie dopuszcza przechowywanie plik?w cookies w urz?dzeniu ko?cowym u?ytkownika. u?ytkownicy serwisu mog? dokona? w ka?dym czasie zmiany ustawie? dotycz?cych plik?w cookies. ustawienia te mog? zosta? zmienione w szczeg?lno?ci w taki spos?b, aby blokowa? automatyczn? obs?ug? plik?w cookies w ustawieniach przegl?darki internetowej b?d? informowa? o ich ka?dorazowym zamieszczeniu w urz?dzeniu u?ytkownika serwisu. szczeg?owe informacje o mo?liwo?ci i sposobach obs?ugi plik?w cookies dost?pne s? w ustawieniach oprogramowania (przegl?darki internetowej). powr?t na ston? g??wn? >>> uwaga ! mo?esz drukowa? te kolorowanki dla dzieci swoich i znajomych za darmo. nie wolno ich zamieszcza? na innych stronach www ani powiela? ich w celu odsprzeda?y. kolorowanki dla dzieci

Words density analysis:

Numbers of all words: 375

One word
nie - 4% (15)
ani - 2.67% (10)
cookies - 2.13% (8)
reklam - 1.87% (7)
ich - 1.6% (6)
stron - 1.6% (6)
serwis - 1.6% (6)
idmnet - 1.33% (5)
plik?w - 1.07% (4)
ustawienia - 1.07% (4)
pliki - 1.07% (4)
dla - 1.07% (4)
oraz - 1.07% (4)
serwisu - 1.07% (4)
obs?uga - 0.8% (3)
czas - 0.8% (3)
dzieci - 0.8% (3)
internetowej - 0.8% (3)
przegl?darki - 0.8% (3)
mog? - 0.8% (3)
pod - 0.8% (3)
arnika - 0.8% (3)
urz?dzeniu - 0.8% (3)
dzia? - 0.8% (3)
kolorowanki - 0.8% (3)
tel. - 0.8% (3)
+48 - 0.8% (3)
211 - 0.8% (3)
sprzeda?y - 0.8% (3)
strony - 0.53% (2)
nasz - 0.53% (2)
www - 0.53% (2)
reklamowych - 0.53% (2)
u?ytkownika - 0.53% (2)
arnika. - 0.53% (2)
ustawieniach - 0.53% (2)
magdalena - 0.53% (2)
wegner - 0.53% (2)
mo?esz - 0.53% (2)
spos?b - 0.53% (2)
jaki - 0.53% (2)
kt?re - 0.53% (2)
ciasteczko - 0.53% (2)
celu - 0.53% (2)
b?d? - 0.53% (2)
klient?w - 0.53% (2)
bezpo?rednich - 0.53% (2)
agencji - 0.53% (2)
firmy - 0.53% (2)
kontakt - 0.53% (2)
ko?cowym - 0.53% (2)
internetowa - 0.53% (2)
pa?stwa - 0.53% (2)
2004 - 0.53% (2)
ciasteczka - 0.53% (2)
przechowywane - 0.53% (2)
operator - 0.53% (2)

Two words phrases

plik?w cookies - 1.07% (4)
dla dzieci - 0.8% (3)
211 33 - 0.8% (3)
pliki cookies - 0.8% (3)
22 211 - 0.8% (3)
tel. +48 - 0.8% (3)
+48 22 - 0.8% (3)
- obs?uga - 0.8% (3)
dzia? sprzeda?y - 0.53% (2)
obs?uga klient?w - 0.53% (2)
agencji reklamowych - 0.53% (2)
magdalena wegner - 0.53% (2)
reklamowych tel. - 0.53% (2)
2004 r. - 0.53% (2)
i agencji - 0.53% (2)
w celu - 0.53% (2)
w urz?dzeniu - 0.53% (2)
w ustawieniach - 0.53% (2)
przegl?darki internetowej - 0.53% (2)
kolorowanki dla - 0.53% (2)
dzieci - 0.53% (2)

Three words phrases

+48 22 211 - 0.8% (3)
22 211 33 - 0.8% (3)
tel. +48 22 - 0.8% (3)
agencji reklamowych tel. - 0.53% (2)
- obs?uga klient?w - 0.53% (2)
obs?uga klient?w bezpo?rednich - 0.53% (2)
i agencji reklamowych - 0.53% (2)
plik?w cookies w - 0.53% (2)
kolorowanki dla dzieci - 0.53% (2)

Response informations:

URL:

www.kolorowanki-dla-dzieci.pl/o-serwisie.html

Status Code:

200

Content Type:

text/html; charset=iso-8859-2

Language:

en

Ranking:

0.38 score from www.kolorowanki-dla-dzieci.pl for:www.kolorowanki-dla-dzieci.pl/o-serwisie.html